Stichting Caviaopvang

't Kuufke 


 Naam: Ratcliffe 
Geslacht: Mannelijk
Leeftijd: 3-7-2021
In de opvang sinds: 31-7-2021

Naam: Bellatrix
Geslacht: Vrouwelijk
Leeftijd: Mei 2021
In de opvang sinds: 13-9-2021

Naam: Darth Vader
Geslacht: Mannelijk
Leeftijd: Mei 2021
In de opvang sinds: 13-9-2021

Naam: James
Geslacht: Mannelijk
Leeftijd: Mei 2021
In de opvang sinds: 13-9-2021

Naam: Jessie
Geslacht: Vrouwelijk
Leeftijd: Mei 2021
In de opvang sinds: 13-9-2021

Naam: Pinky
Geslacht: Vrouwelijk
Leeftijd: Mei 2021
In de opvang sinds: 13-9-2021

Naam: Poison Ivy
Geslacht: Vrouwelijk
Leeftijd: Mei 2021
In de opvang sinds: 13-9-2021

Naam: Billy
Geslacht: Mannelijk
Leeftijd: April 2021
In de opvang sinds: 9-4-2022

Naam: Teddy
Geslacht: Mannelijk
Leeftijd: April 2021
In de opvang sinds: 9-4-2022

Naam: Fret
Geslacht: volgt nog
Leeftijd: Juli 2021
In de opvang sinds: 23-4-2022

Naam: Koala
Geslacht: volgt nog
Leeftijd: Juli 2021
In de opvang sinds: 23-4-2022

Naam: Koetje
Geslacht: volgt nog
Leeftijd: Juli 2021
In de opvang sinds: 23-4-2022

Naam: Mees
Geslacht: volgt nog
Leeftijd: Juli 2021
In de opvang sinds: 23-4-2022

Naam: Muis
Geslacht: Mannelijk
Leeftijd: Juli 2021
In de opvang sinds: 23-4-2022

Naam: Orka
Geslacht: Mannelijk
Leeftijd: Juli 2021
In de opvang sinds: 23-4-2022

Naam: Tijger
Geslacht: volgt nog
Leeftijd: Juli 2021
In de opvang sinds: 23-4-2022

 Naam: Wolfje
Geslacht: Vrouwelijk
Leeftijd: Juli 2021
In de opvang sinds: 23-4-2022
 
E-mailen
Bellen
Map