Deze website maakt gebruik van cookies! 

 Laatste update: 28-3-2015


Caviaopvang 't Kuufke is in oktober 1999 opgericht met als doel: Het opvangen van cavia's en ze door middel van herplaatsing weer een goed huis te geven. Daarnaast voor het geven van informatie over cavia's om hun welzijn en leefgenot te vergroten.

Onze bezoekuren zijn:

Dinsdag van 9.00-12.00
Zaterdag van 9.00-14.00

De koffie/thee staat klaar!

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00-17.00

TEL: 06-14433393

info@kuufke.com

KvK: 14102848

Rekening: NL13 INGB 0005406566
t.n.v. Stichting Caviaopvang 't Kuufke te Limbricht.
BIC: INGBNL2A

© 2008 Stichting Caviaopvang ‘t Kuufke. (betreft teksten tenzij anders vermeld)
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, druk, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van Stichting Caviaopvang ‘t Kuufke.