Stichting Caviaopvang

't Kuufke 

Het runnen van een opvang betekent in tegenstelling tot wat de mensen verwachten, weinig knuffelen, veel hokken schoonmaken, en o.a. veel hoge kosten. Denk hierbij aan voer, bodembedekking, groente, medicatie en b.v. dierenarts.


De dierenartsrekening van 2021 bedroeg € 11.184,26

Om het goede werk te kunnen voortzetten is elke donatie welkom.

Ook in natura kunt u bijdragen. Denk hierbij aan voer, groente, hooi, bodembedekking, oude handdoeken, oude verbandmaterialen, desinfectans, voerbakjes, drinkflessen etc.

Wij kunnen ons werk niet voortzetten zonder de nodige donatie's en giften.  

Rekening: NL13 INGB 0005406566
t.n.v. Stichting Caviaopvang 't Kuufke te Limbricht.
BIC: INGBNL2A

Bijzondere dank zijn wij verschuldigd aan:


 Plus Supermarkt Van Velzen Munstergeleen!

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
E-mailen
Bellen
Map