Stichting Caviaopvang 't Kuufke

Voor het welzijn van cavia's.

Laatste wijzigingen

11-12-2018

7 cavia's herplaatst, 10 cavia's gecastreerd

8-12-2018

1 cavia herplaatst, 5 cavia's opgevangen, 1 hamster opgevangen

7-12-2018

1 cavia opgevangen

5-12-2018

8 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen, 2 cavia's overleden

4-12-2018

10 cavia's gecastreerd

1-12-2018

9 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 1 hamster herplaatst


November

    54 cavia's herplaatst
    43 cavia's opgevangen
    30 cavia's gecastreerd
      7 cavia's overleden

    1 hamster herplaatst
    1 konijn opgevangen

29-11-2018

15 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

28-1-2018

1 cavia herplaatst

27-11-2018

2 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

26-11-2018

1 cavia overleden

24-11-2018

6 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 1 konijn opgevangen

21-11-2018

3 cavia's herplaatst, 1 cavia opgevangen, 1 cavia overleden

20-11-2018

10 cavia's gecastreerd, 1 cavia overleden

17-11-2018

19 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

14-11-2018

3 cavia's herplaatst, 1 dwerghamster herplaatst

13-11-2018

8 cavia's herplaatst, 10 cavia's gecastreerd

9-11-2018

2 cavia's opgevangen

7-11-2018

4 cavia's herplaatst, 4 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

6-11-2018

1 cavia herplaatst, 10 cavia's gecastreerd

4-11-2018

5 cavia's opgevangen

3-11-2018

9 cavia's herplaatst, 9 cavia's opgevangen


Oktober

    61 cavia's herplaatst
    49 cavia's opgevangen
    20 cavia's gecastreerd
      9 cavia's overleden
      5 cavia's geboren

    3 hamsters herplaatst
    4 hamsters opgevangen
    3 ratten opgevangen
    2 konijnen opgevangen
    3 degoes opgevangen


31-10-2018

7 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 2 cavia's overleden, 1 konijn opgevangen

30-10-2018

2 cavia's herplaatst

27-10-2018

20 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen

25-10-2018

2 cavia's overleden

24-10-2018

2 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

23-10-2018

2 cavia's herplaatst, 2 cavia's geboren

20-10-2018

10 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen

18-10-2018

15 cavia's opgevangen

17-10-2018

3 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen

16-10-2018

2 hamsters herplaatst, 10 cavia's gecastreerd

14-10-2018

4 goudhamster opgevangen, 3 degoe's opgevangen, 2 gerbils opgevangen

13-10-2018

8 cavia's herplaatst, 1 cavia opgevangen, 1 hamster herplaatst, 3 ratjes opgevangen, 1 konijn opgevangen, 1 cavia overleden

12-10-2018

1 cavia opgevangen

11-10-2018

2 cavia's opgevangen

10-10-2018

3 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen

9-10-2018

2 cavia's geboren

8-10-2018

2 cavia's overleden

6-10-2018

3 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen

4-10-2018

1 cavia geboren

3-10-2018

15 cavia's opgevangen

2-10-2018

3 cavia's herplaatst, 10 cavia's gecastreerd

1-10-2018

1 cavia overleden


September

    91 cavia's herplaatst
  121 cavia's opgevangen
    30 cavia's gecastreerd
      6 cavia's overleden
    20 cavia's geboren

    3 gerbils herplaatst
   

29-9-2018

13 cavia's herplaatst, 11 cavia's opgevangen

28-9-2018

1 cavia overleden

26-9-2018

3 cavia's herplaatst, 1 cavia opgevangen, 1 cavia overleden

25-9-2018

5 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

22-9-2018

14 cavia's herplaatst, 12 cavia's opgevangen

21-9-2018

3 cavia's geboren

20-9-2018

4 cavia's opgevangen

19-9-2018 

4 cavia's herplaatst, 3 gerbils herplaatst

18-9-2018

2 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen, 3 cavia's geboren, 10 cavia's gecastreerd

15-9-2018

14 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 8 cavia's geboren

14-9-2018

6 cavia's geboren

12-9-2018

6 cavia's herplaatst, 1 cavia opgevangen

11-9-2018

1 cavia herplaatst, 26 cavia's opgevangen, 10 cavia's gecastreerd

10-9-2018

4 cavia's opgevangen

9-92018

1 cavia overleden

8-9-2018

9 cavia's herplaatst, 8 cavia's opgevangen

6-9-2018

2 cavia's opgevangen

5-9-2018

3 cavia's herplaatst, 1 cavia opgevangen

4-9-2018

7 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 10 cavia's gecastreerd, 1 cavia overleden

1-9-2018

10  cavia's herplaatst, 42 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden


Augustus

  50 cavia's herplaatst
  67 cavia's opgevangen
  30 cavia's gecastreerd
    3 cavia's overleden
    7 cavia's geboren

    2 hamsters herplaatst
    1 chinchilla opgevangen

28-8-2018

8 cavia's opgevangen, 3 cavia's geboren

25-8-2018

15 cavia's herplaatst, 1 cavia opgevangen

22-8-2018

4 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen

21-8-2018

10 cavia's gecastreerd

20-8-2018

1 cavia overleden

18-8-2018

11 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 4 cavia's geboren, 1 hamster herplaatst

15-8-2018

2 cavia's herplaatst, 7 cavia's opgevangen

14-8-2018

2 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 10 cavia's gecastreerd

11-8-2018

8 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen

8-8-2018

5 cavia's herplaatst, 40 cavia's opgevangen, 1 chinchilla opgevangen

7-8-2018

1 cavia herplaatst, 10 cavia's gecastreerd

4-8-2018

1 cavia herplaatst, 2 cavia's opgevangen

1-8-2018

1 cavia herplaatst, 1 cavia opgevangen, 2 cavia's overleden, 1 hamster herplaatst


Juli

  45 cavia's herplaatst
  35 cavia's opgevangen
  20 cavia's gecastreerd
  13 cavia's overleden
  13 cavia's geboren

  5 konijnen opgevangen
  4 duiven opgevangen
  36 hamsters opgevangen
  1 gerbil opgevangen
  2 ratten opgevangen
  1 hamster herplaatst

31-7-2018

3 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen, 1 konijn opgevangen, 2 ratten opgevangen 

30-7-2018

1 cavia opgevangen

28-7-2018

12 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 1 hamster herplaatst, 1 gerbil opgevangen

26-7-2018

9 cavia's geboren, 10 cavia's overleden (zie facebook bericht)

25-7-2018

1 cavia herplaatst, 2 cavia's geboren

24-7-2018

3 cavia's herplaatst

23-7-2018

2 cavia's opgevangen, 2 cavia's geboren, 2 cavia's overleden, 2 konijnen opgevangen

21-7-2018

7 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden, 2 konijnen opgevangen, 4 duiven opgevangen

18-7-2018

3 cavia's opgevangen

17-7-2018

1 cavia herplaatst, 10 cavia's gecastreerd

14-7-2018

7 cavia's herplaatst, 4 cavia's opgevangen

13-7-2018

4 cavia's opgevangen

12-7-2018

1 cavia overleden

11-7-2018

1 cavia herplaatst, 4 cavia's opgevangen, 36 hamsters opgevangen

10-7-2018

5 cavia's herplaatst

9-7-2018

2 cavia's opgevangen

7-8-2018

4 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

6-7-2018

1 cavia overleden

4-7-2018

3 cavia's opgevangen

3-7-2018

1 cavia herplaatst, 10 cavia's gecastreerd


Juni

  44 cavia's herplaatst
  54 cavia's opgevangen
  20 cavia's gecastreerd
    2 cavia's overleden

  2 konijnen opgevangen
  5 degoes herplaatst
  1 hamster herplaatst
  

30-6-2017

4 cavia's herplaatst, 5 cavia's opgevangen, 1 hamster herplaatst, 1 cavia overleden

27-6-2018

1 cavia herplaatst, 6 cavia's opgevangen

26-6-2018

1 cavia opgevangen

23-6-2018

7 cavia's herplaatst, 1 cavia opgevangen

22-6-2018

3 cavia's opgevangen

21-6-2018

1 cavia overleden

20-6-2018

2 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen

18-6-2018

2 cavia's opgevangen

16-6-2018

9 cavia's herplaatst, 9 cavia's opgevangen, 5 degoe's herplaatst

15-6-2018

2 cavia's opgevangen

14-6-2018

4 cavia's opgevangen

13-6-2018

2 cavia's herplaatst

12-6-2018

1 cavia herplaatst, 1 cavia opgevangen, 10 cavia's gecastreerd

9-6-2018

11 cavia's herplaatst, 4 cavia's opgevangen

7-6-2018

1 cavia opgevangen

6-6-2018

3 cavia's herplaatst, 10 cavia's opgevangen

5-6-2018

2 cavia's herplaatst, 10 cavia's gecastreerd

2-6-2018

7 cavia's herplaatst, 1 cavia opgevangen, 2 konijnen opgevangen

1-6-2018

2 cavia's opgevangen


Mei

  49 cavia's herplaatst
  49 cavia's opgevangen
  30 cavia's gecastreerd
    3 cavia's overleden

  2 konijnen opgevangen
  2 gerbils opgevangen
  2 hamsters opgevangen
  1 boeroendoek opgevangen

31-5-2018

1 konijn opgevangen

30-5-2018

1 cavia herplaatst

29-5-2018

3 cavia's herplaatst, 10 cavia's gecastreerd

26-5-2018

15 cavia's herplaatst, 6 cavia's opgevangen, 1 konijn opgevangen

23-5-2018

1 cavia opgevangen

22-5-2018

1 cavia overleden

19-5-2018

5 cavia's herplaatst

16-5-2018

14 cavia's opgevangen

15-5-2018

7 cavia's opgevangen, 1 boeroendoek opgevangen, 10 cavia's gecastreerd

13-5-2018

10 cavia's opgevangen

12-5-2018

18 cavia's herplaatst, 6 cavia's opgevangen, 2 gerbils opgevangen

9-5-2018

4 cavia's herplaatst

8-5-2018

2 hamsters opgevangen

7-5-2018

1 cavia overleden

5-5-2018

3 cavia's herplaatst

4-5-2018

4 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

2-5-2018

1 cavia opgevangen

1-5-2018

10 cavia's gecastreerd


April

  39 cavia's herplaatst
  38 cavia's opgevangen
  10 cavia's gecastreerd
    4 cavia's overleden
    6 cavia's geboren

  4 konijnen opgevangen
  1 waterschildpad opgevangen

30-4-2018

3 konijnen opgevangen

28-4-2018

8 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen

26-4-2018

1 cavia overleden

25-4-2018

3 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen

24-4-2018

1 cavia herplaatst, 3 cavia's opgevangen

23-4-2018

2 cavia's geboren

21-4-2018

1 cavia overleden

20-4-2018

3 cavia's herplaatst

19-4-2018

2 cavia's geboren

18-4-2018

3 cavia's herplaatst

17-4-2018

1 cavia herplaatst

16-4-2018

1 cavia herplaatst

14-4-2018

5 cavia's herplaatst, 7 cavia's opgevangen

11-4-2018

1 cavia herplaatst, 2 cavia's opgevangen

10-4-2018

1 cavia herplaatst, 10 cavia's gecastreerd, 1 cavia overleden

7-4-2018

10 cavia's herplaatst, 4 cavia's opgevangen, 1 waterschildpad opgevangen

6-4-2018

11 cavia's opgevangen, 2 cavia's geboren

4-4-2018

 2 cavia's herplaatst, 5 cavia's opgevangen, 1 konijn opgevangen, 2 cavia's overleden

1-4-2018

1 cavia opgevangen


Maart

  61 cavia's herplaatst
  52 cavia's opgevangen
  10 cavia's gecastreerd
    6 cavia's overleden
    5 cavia's geboren


  4 ratten opgevangen
  4 konijnen opgevangen
  2 hamsters herplaatst
  7 hamsters opgevangen
  4 ratten herplaatst


31-3-2018

10 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen

30-3-2018

1 cavia opgevangen, 5 cavia's geboren

25-3-2018

5 cavia's herplaatst

27-3-2018

1 cavia overleden

24-3-2018

8 cavia's herplaatst, 4 ratten herplaatst, 1 goudhamster herplaatst

21-3-2018

2 cavia's herplaatst, 1 cavia overleden

20-3-2018

1 cavia herplaatst, 10 cavia's gecastreerd, 1 cavia overleden

19-3-2018

1 cavia overleden

17-3-2018

4 cavia's herplaatst, 1 cavia opgevangen

15-3-2018

4 cavia's opgevangen

14-3-2018

8 cavia's opgevangen

13-3-2018

4 cavia's opgevangen, 4 ratten opgevangen, 4 konijnen opgevangen

10-3-2018

10 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 1 hamster herplaatst, 1 cavia overleden

7-3-2018

3 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

6-3-2018

1 cavia herplaatst

4-3-2018

19 cavia's opgevangen

3-3-2018

17 cavia's herplaatst, 6 cavia's opgevangen

2-3-2018

3 cavia's opgevangen, 7 goudhamsters opgevangen, 1 cavia overleden


Februari

  43 cavia's herplaatst
  78 cavia's opgevangen
  20 cavia's gecastreerd
    8 cavia's overleden
    8 cavia's geboren


  4 gerbils opgevangen
  1 konijn opgevangen
  1 hamster herplaatst

28-2-2018

2 cavia's opgevangen, 2 cavia's overleden

27-2-2018

2 cavia's herplaatst, 10 cavia's gecastreerd

26-2-2018

1 cavia overleden

24-2-2018

3 cavia's herplaatst, 1 cavia opgevangen

22-2-2018

1 cavia overleden

21-2-2018

6 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 4 gerbils opgevangen

20-2-2018

10 cavia's gecastreerd

19-2-2018

24 cavia's opgevangen

17-2-2018

4 cavia's herplaatst, 8 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

16-2-2018

7 cavia's opgevangen, 4 cavia's geboren

14-2-2018

3 cavia's herplaatst, 1 cavia overleden

11-2-2018

1 cavia overleden

10-2-2018

9 cavia's herplaatst, 4 cavia's opgevangen, 1 konijn opgevangen

7-2-2018

2 cavia's herplaatst, 27 cavia's opgevangen, 1 goudhamster herplaatst 

6-2-2018

6 cavia's herplaatst, 4 cavia's geboren

3-2-2018

8 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen

2-2-2018

1 cavia overleden


Januari

  36 cavia's herplaatst
  94 cavia's opgevangen
  20 cavia's gecastreerd
    5 cavia's overleden
    4 cavia's geboren


  4 gerbils herplaatst
15 konijnen opgevangen
  1 hamster herplaatst
  


31-1-2018

1 cavia opgevangen

30-1-2018

2 cavia's opgevangen, 1 konijn opgevangen

28-1-2018

4 cavia's geboren

27-1-2018

5 cavia's herplaatst, 4 cavia's opgevangen, 1 hamster herplaatst, 1 konijn opgevangen

26-1-2018

6 cavia's opgevangen, 6 konijnen opgevangen

25-1-2018

1 cavia overleden

24-1-2018

48 cavia's opgevangen, 4 konijnen opgevangen, 10 cavia's gecastreerd, 4 gerbils herplaatst0

23-1-20128

4 cavia's opgevangen, 3 konijnen opgevangen

20-1-2018

12 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen

19-1-2017

1 cavia overleden

17-1-2018

5 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

16-1-2018

6 cavia's opgevangen

13-1-2018

10 cavia's herplaatst, 10 cavia's opgevangen

9-1-2018

4 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

3-1-2018

7 cavia's opgevangen, 10 cavia's gecastreerd, 1 cavia overleden


2017

490 cavia's opgevangen
489 cavia's herplaatst
189 cavia's gecastreerd
79 cavia's overleden
11 cavia's geboren

39 hamsters opgevangen
17 hamsters herplaatst

4 ratten opgevangen
8 ratten herplaatst

4 konijnen opgevangen (doorgeplaatst naar konijnenopvang)

7 kippen opgevangen
2 hanen opgevangen
3 kippen herplaatst 
1 haan herplaatst

13 vogels opgevangen
13 vogels herplaatst

3 gerbils opgevangen
6 gerbils herplaatst

7 degoes opgevangen
2 degoes herplaatst

10 muizen opgevangen
2 muizen herplaatst

1 schildpad opgevangen
1 schildpad herplaatst

We hebben de sterfte aantallen van de kleine knagers niet genoemd omdat de lijst dan nog langer wordt. Helaas waren er hier natuurlijk ook de nodige sterfgevallen te betreuren.


December

  42 cavia's herplaatst
  10 cavia's opgevangen
  10 cavia's gecastreerd
    4 cavia's overleden

   3 gerbils herplaatst
   1 konijn opgevangen
   1 schildpad opgevangen


30-12-2017

2 cavia's herplaatst, 1 cavia overleden

29-12-2017

1 konijn opgevangen, 1 schildpad opgevangen

27-12-2017

1 cavia herplaatst

23-12-2017

12 cavia's herplaatst, 3 gerbils herplaatst

22-12-2017

1 cavia overleden

20-2-2017

2 cavia's herplaatst

19-12-2017

2 cavia's herplaatst, 1 cavia opgevangen

16-12-2017

4 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen

13-12-2017

1 cavia herplaatst, 10 cavia's gecastreerd

12-12-2017

2 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen

9-12-2017

2 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

8-12-2017

1 cavia opgevangen

6-12-2017

1 cavia herplaatst, 1 cavia overleden

5-12-2017

1 cavia herplaatst

2-12-2017

12 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen


November

  28 cavia's herplaatst
  43 cavia's opgevangen
  20 cavia's gecastreerd
  14 cavia's overleden

   6 hamsters herplaatst
   3 ratten opgevangen
   3 ratten herplaatst
   2 degoes herplaatst

30-11-2017

3 cavia's opgevangen

29-11-2017

2 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen

25-11-2017

6 cavia's herplaatst, 5 cavia's opgevangen, 2 cavia's overleden

24-11-2017

8 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

23-11-2017

1 cavia overleden

22-11-2017

2 cavia's herplaatst, 10 cavia's gecastreerd, 1 cavia overleden

21-11-2017

3 cavia's opgevangen

20-11-2017

1 cavia overleden

19-11-2017

4 cavia's opgevangen

18-11-2017

3 cavia's herplaatst, 4 cavia's opgevangen

15-11-2017

2 cavia's herplaatst, 3 ratten herplaatst, 2 degoe's herplaatst, 1 goudhamster herplaatst

11-11-2017

4 cavia's herplaatst, 2 cavia's overleden, 1 goudhamster herplaatst

8-11-2017

3 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 10 cavia's gecastreerd, 4 cavia's overleden

7-11-2017

1 cavia opgevangen

6-11-2017

1 cavia overleden

4-11-2017

6 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen, 3 goudhamsters herplaatst

3-11-2017

8 cavia's opgevangen, 3 ratten opgevangen

1-11-2017

1 goudhamster herplaatst, 1 cavia overleden


Oktober

  36 cavia's herplaatst
  42 cavia's opgevangen
  20 cavia's gecastreerd
    7 cavia's overleden

 25 hamsters opgevangen
   1 hamster herplaatst
 13 vogels opgevangen

31-10-2017

1 cavia herplaatst, 11 cavia's opgevangen, 1 dwerghamster herplaatst, 14 goudhamsters opgevangen

30-10-2017

1 cavia herplaatst

28-10-2017

5 cavia's herplaatst, 1 cavia opgevangen, 1 cavia overleden, 10 goudhamsters opgevangen, 1 dwerghamster opgevangen, 5 grasparkieten opgevangen, 6 zebravinken opgevangen, 2 agapornissen opgevangen

16-10-2017

1 cavia overleden

25-10-2017

1 cavia herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 10 cavia's gecastreerd,

21-10-2017

2 cavia's herplaatst, 1 cavia opgevangen

20-10-2017

4 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

18-10-2017

1 cavia herplaatst, 4 cavia's opgevangen, 10 cavia's gecastreerd

17-10-2017

1 cavia herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 2 cavia's overleden

16-10-2017

1 cavia opgevangen, 1 cavia overleden

14-10-2017

8 cavia's herplaatst, 5 cavia's opgevangen

13-10-2017

3 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

11-10-2017

2 cavia's herplaatst

10-10-2017

1 cavia herplaatst

7-10-2017

8 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen

4-10-2017

5 cavia's opgevangen

3-10-2017

5 cavia's herplaatst

2-10-2017

1 cavia overleden


September

  75 cavia's herplaatst
  60 cavia's opgevangen
  20 cavia's gecastreerd
  10 cavia's overleden

     1 gerbil opgevangen

30-9-2017

5 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen

29-9-2017

3 cavia's opgevangen

28-9-2017

10 cavia's gecastreerd, 1 cavia overleden

27-9-2017

3 cavia's herplaatst, 8 cavia's opgevangen

26-9-2017

2 cavia's herplaatst, 4 cavia's opgevangen

23-9-2017

19 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen

22-9-2017

1 cavia overleden

20-9-20176

6 cavia's herplaatst, 11 cavia's opgevangen, 2 cavia's overleden

19-9-2017

3 cavia's herplaatst

16-9-2017

14 cavia's herplaatst, 7 cavia's opgevangen, 2 cavia's overleden

15-9-2017

1 cavia overleden

13-9-2017

10 cavia's gecastreerd, 2 cavia's overleden

12-9-2017

1 cavia herplaatst, 4 cavia's opgevangen

11-9-2017

2 cavia's opgevangen

9-9-2017

9 cavia's herplaatst , 7 cavia's opgevangen

6-9-2017

6 cavia's herplaatst

4-9-2017

1 cavia overleden

4-9-2017

1 cavia opgevangen

2-9-2017

7 cavia's herplaatst, 8 cavia's opgevangen, 1 gerbil opgevangen


Augustus

  48 cavia's herplaatst
  62 cavia's opgevangen
  19 cavia's gecastreerd
    9 cavia's overleden

    2 muizen herplaatst
  10 muizen opgevangen
    4 gerbils herplaatst
    4 gerbils opgevangen
     1 konijn opgevangen
     2 ratten herplaatst


31-8-2017

1 cavia overleden

30-8-2017

1 cavia herplaatst

29-8-2017

2 cavia's herplaatst, 2 cavia's geboren

26-8-2017

3 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen, 2 muizen herplaatst

25-8-2017

1 cavia herplaatst, 4 gerbils opgevangen

24-8-2017

1 cavia herplaatst

23-8-2017

1 cavia herplaatst, 1 cavia opgevangen, 10 cavia's gecastreerd, 4 muizen opgevangen

22-8-2017

4 cavia's herplaatst, 2 cavia's overleden

21-8-2017

1 cavia herplaatst

19-8-2017

9 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 4 gerbils herplaatst, 1 cavia overleden

18-8-2017

3 cavia's herplaatst

16-8-2017

1 cavia herplaatst, 30 cavia's opgevangen

15-8-2017

2 cavia's opgevangen

14-8-2017

1 cavia herplaatst

13-8-2017 

12 cavia's opgevangen, 1 konijn opgevangen, 1 cavia overleden

12-8-2017

2 cavia's herplaatst, 1 cavia overleden

10-8-2017

2 cavia's overleden

9-8-2017

8 cavia's herplaatst, 4 cavia's opgevangen, 9 cavia's gecastreerd

8-8-2017

3 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen

7-8-2017

1 cavia opgevangen, 3 muizen opgevangen

5-8-2017

4 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

2-8-2017

1 cavia opgevangen

1-8-2017

7 cavia's herplaatst, 1 cavia opgevangen, 2 ratten herplaatst, 3 muizen opgevangen


Juli

  36 cavia's herplaatst
  89 cavia's opgevangen
  10 cavia's gecastreerd
    5 cavia's overleden

    2 hamsters opgevangen
    7 degoe's opgevangen


31-7-2017

3 cavia's herplaatst

29-7-2017

5 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen

27-7-2017

1 cavia overleden

25-7-2017

1 cavia overleden

24-7-2017

2 cavia's opgevangen

23-7-2017

1 cavia overleden

22-7-2017

13 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

 21-7-2017

20 cavia's opgevangen

19-7-2017

1 cavia herplaatst, 1 cavia opgevangen

17-7-2017

2 cavia's opgevangen

15-7-2017

3 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen

14-7-2017

21 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

12-7-2017

10 cavia's gecastreerd

11-7-2017

2 cavia's herplaatst

10-7-2017

2 cavia's opgevangen

9-7-2017

1 cavia overleden

8-7-2017

8 cavia's herplaatst, 9 cavia's opgevangen

7-7-2017

4 cavia's opgevangen

5-7-2017

5 cavia's opgevangen

4-7-2017

11 cavia's opgevangen, 7 degoe's opgevangen

1-7-2017

1 cavia herplaatst, 6 cavia's opgevangen, 2 hamsters opgevangen


Juni

  28 cavia's herplaatst
  12 cavia's opgevangen
  10 cavia's gecastreerd
    4 cavia's overleden

    2 hamsters opgevangen
    1 hamster herplaatst

30-6-2017

1 cavia overleden

28-6-2017

3 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 10 cavia's gecastreerd

27-6-2017

1 cavia herplaatst, 1 goudhamster herplaatst

24-6-2017

1 cavia herplaatst, 2 cavia's opgevangen

23-6-2017

1 cavia overleden

22-6-2017

1 cavia opgevangen

21-6-2017

2 cavia's herplaatst

20-6-2017

1 cavia herplaatst, 2 cavia's overleden

17-6-2017

4 cavia's herplaatst

16-6-2017

2 cavia's opgevangen

11-6-2017

7 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen

9-6-2017

1 cavia opgevangen

8-6-2017

1 hamster opgevangen

7-6-2017

3 cavia's herplaatst, 1 cavia opgevangen

3-6-2017

6 cavia's herplaatst, 1 hamster opgevangen


Mei


  56 cavia's herplaatst
  26 cavia's opgevangen
  30 cavia's gecastreerd
    6 cavia's overleden
    1 cavia geboren


  1 hamster opgevangen
  

31-5-2017

3 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 10  cavia's gecastreerd

29-5-2017

2 cavia's herplaatst

27-5-2017

13 cavia's herplaatst, 10 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

26-5-2017

4 cavia's herplaatst

24-5-2017

1 cavia herplaatst, 1 cavia overleden

23-5-2017

2 cavia's herplaatst, 4 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

20-5-2017

7 cavia's herplaatst, 1 cavia overleden

17-5-2017

1 cavia herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 10 cavia's gecastreerd

16-5-2017

3 cavia's herplaatst

15-5-2017

1 cavia opgevangen

13-5-2017

7 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen, 1 goudhamster opgevangen

12-5-2017

1 cavia herplaatst, 1 cavia opgevangen, 1 cavia overleden

10-5-2017

3 cavia's opgevangen, 10 cavia's gecastreerd

9-5-2017

2 cavia's herplaatst, 1 cavia geboren, 1 cavia overleden

6-5-2017

2 cavia's herplaatst

4-5-2017

2 cavia's herplaatst

3-5-2017

5 cavia's herplaatst

2-5-2017

1 cavia herplaatst

April


  36 cavia's herplaatst
  75 cavia's opgevangen
  10 cavia's gecastreerd
    6 cavia's overleden
    7 cavia's geboren


  1 hamster herplaatst
  7 hamsters opgevangen
  1 konijn opgevangen
  1 rat herplaatst
  2 gerbils opgevangen

30-4-2017

7 cavia's herplaats, 3 cavia's opgevangen

29-4-2017

2 gerbils opgevangen

27-4-2017 

1 cavia opgevangen, 1 cavia overleden

26-4-2017

1 cavia herplaatst, 4 cavia's opgevangen

25-4-2017

6 cavia's herplaatst, 1 cavia overleden, 1 hamster opgevangen

22-4-2017

11 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen, 6 hamsters opgevangen

21-4-2017

3 cavia's opgevangen

20-4-2017

2 cavia's opgevangen

19-4-2017

2 cavia's opgevangen, 1 konijn opgevangen

18-4-2017

1 cavia opgevangen, 2 cavia's overleden

15-4-2017

3 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 1 goudhamster herplaatst

14-4-2017

3 cavia's geboren

13-4-2017

4 cavia's geboren

12-4-2017

5 cavia's opgevangen, 4 cavia's herplaatst, 10 cavia's gecastreerd

11-4-2017

11 cavia's opgevangen

8-4-2017

1 cavia opgevangen, 1 rat herplaatst

7-4-2017

3 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

6-4-2017

1 cavia opgevangen

5-4-2017

1 cavia opgevangen, 1 cavia herplaatst

4-4-2017

1 cavia herplaatst, 32 cavia's opgevangen

2-4-2017

1 cavia overleden

1-4-2017

2 cavia's herplaatst


Maart


31 cavia's herplaatst
18 cavia's opgevangen
10 cavia's gecastreerd
  5 cavia's overleden
  3 cavia's geboren


  2 hamsters herplaatst
  1 hamster opgevangen
  1 konijn opgevangen
  7 kippen opgevangen
  2 hanen opgevangen


29-3-2017

1 cavia herplaatst

28-3-2017

1 cavia opgevangen

26-3-2017

1 cavia overleden

25-3-2017

15 cavia's herplaatst

22-3-2017

4 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen, 1 konijn opgevangen

18-3-2017

1 cavia herplaatst

17-3-2017

1 cavia herplaatst, 7 kippen en 2 hanen opgevangen

15-3-2017

10 cavia's gecastreerd

14-3-2017

1 cavia overleden

13-3-2017

1 cavia herplaatst

11-3-2017

6 cavia's opgevangen

8-3-2017

1 cavia opgevangen, 1 cavia overleden, 1 hamster herplaatst

7-3-2017

4 cavia's opgevangen, 1 cavia overleden

4-3-2017

6 cavia's herplaatst, 1 cavia opgevangen, 1 hamster herplaatst, 1 hamster opgevangen

3-3-2017

2 cavia's geboren, 1 cavia overleden

1-3-2017

2 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 1 cavia geboren


Februari

23 cavia's herplaatst
18 cavia's opgevangen
10 cavia's gecastreerd
  6 cavia's overleden


  1 hamster herplaatst
  1 rat herplaatst, 1 rat opgevangen

28-2-2017

2 cavia's herplaatst

26-2-2016

1 cavia overleden

25-2-2017

10 cavia's herplaatst

23-2-2017

1 cavia overleden

22-2-2017

1 cavia herplaatst, 1 cavia overleden

21-2-2017

1 cavia overleden

19-2-2017

1 cavia overleden

18-2-2017

2 cavia's herplaatst, 2 cavia's opgevangen, 1 goudhamster herplaatst

15-2-2017

1 cavia opgevangen, 10 cavia's gecastreerd

14-2-2017

1 cavia opgevangen

11-2-2017

2 cavia's herplaatst, 1 rat herplaatst, 1 rat opgevangen

8-2-2017

3 cavia's herplaatst, 4 cavia's opgevangen

6-2-2017

3 cavia's opgevangen

5-2-2017

1 cavia overleden

4-2-2107

2 cavia's herplaatst, 7 cavia's opgevangen

1-2-2017

1 cavia herplaatst


Januari

50 cavia's herplaatst
35 cavia's opgevangen
20 cavia's gecastreerd
  3 cavia's overleden

  1 hamster opgevangen
  5 hamsters herplaatst

31-1-2017

1 cavia herplaatst

28-1-2017

4 cavia's herplaatst, 3 cavia's opgevangen, 1 hamster herplaatst

25-1-2017

2 cavia's herplaatst, 1 goudhamster herplaatst

24-1-2017

2 cavia's herplaatst

21-1-2017

8 cavia's herplaatst, 7 cavia's opgevangen, 1 goudhamster herplaatst

20-1-2017

1 cavia overleden

18-1-2017

2 cavia's herplaatst

14-1-2017

12 cavia's herplaatst, 6 cavia's opgevangen, 1 goudhamster herplaatst

11-1-2017

2 cavia's herplaatst, 10 cavia's gecastreerd, 1 goudhamster herplaatst

10-1-2017

2 cavia's herplaatst, 1 cavia overleden

7-1-2017

5 cavia's herplaatst, 1 goudhamster opgevangen

6-1-2017

1 cavia herplaatst, 2 cavia's opgevangen

5-1-2017

6 cavia's opgevangen

4-1-2017

3 cavia's herplaatst, 1  cavia overleden, 10 cavia's gecastreerd

3-1-2017

7 cavia's herplaatst, 14 cavia's opgevangen

2-1-2017

2 cavia's herplaatstIn 2016:

457 cavia's opgevangen
(waarvan 22 terug gekomen en 54 geboren)
486 herplaatst
69 cavia's overleden
183 cavia's gecastreerd


In 2015:

494 cavia's opgevangen
258 cavia's herplaatst
  49 cavia's overleden
  82 cavia's geboren
164 cavia's gecastreerd

  3 degoe's opgevangen
  2 agapornissen opgevangen
  1 haan opgevangen
38 hamsters opgevangen
11 chinchilla's opgevangen
21 ratten opgevangen
12 ratten herplaatst
  3 chinchilla's herplaatst
  4 hamsters herplaatst
16 konijnen opgevangen
  2 waterschildpadden opgevangen
  7 gerbils opgevangen
  7 gerbils herplaatst
  3 grasparkieten opgevangen

In 2014:

281 cavia's opgevangen
339 cavia's herplaatst
137 cavia's gecastreerd
  26 cavia's geboren
  48 cavia's overleden

 3 hamsters herplaatst
 3 konijnen herplaatst
 9 ratten herplaatst
 7 muizen herplaatst

In 2013:

357 cavia's opgevangen
352 cavia's herplaatst
  39 cavia's overleden
     8 cavia's geboren
156 cavia's gecastreerd

  9 konijnen opgevangen
50 hamsters opgevangen
33 ratten opgevangen
52 gerbils opgevangen
53 muizen opgevangen
  5 chinchilla's opgevangen
  1 boeroendoek opgevangen
15 degoe's opgevangen

In 2012:

455 cavia's opgevangen
445 cavia's herplaatst
  46 cavia's overleden
  82 cavia's geboren
207 cavia's gecastreerd

136 konijnen opgevangen
  91 konijnen herplaatst
    7 konijnen overleden
  11 konijnen geboren
  53 konijnen gecastreerd

34 hamsters opgevangen
11 hamsters herplaatst
  6 ratten opgevangen
11 ratten herplaatst
11 gerbils opgevangen
  1 gerbil herplaatst
 18 muizen opgevangen
   1 muis herplaatst
   9 chinchilla's opgevangen
   2 chinchilla's overleden
  2 chinchilla's geboren
  5 boeroendoeks opgevangen
  3 hanen opgevangen
  8 kippen opgevangen
  1 gans opgevangen
  1 waterschildpad opgevangen
  1 geitje opgevangen

In 2011

484 cavia's opgevangen
443 cavia's herplaatst
174 cavia's gecastreerd
  60 cavia's geboren
  50 cavia's overleden

In 2010

341 cavia's opgevangen
335 cavia's herplaatst
146 beren gecastreerd
    7 cavia's geboren
  38 cavia's overleden

In 2009

355 cavia's opgevangen
318 cavia's herplaatst
139 cavia's gecastreerd
  28 cavia's geboren
  29 cavia's overleden

In 2008

317 cavia's opgevangen
321 cavia's herplaatst
  132 cavia's gecastreerd
    50 cavia's geboren
    39 cavia's overleden

In 2007

252 cavia's opgevangen
217 cavia's herplaatst
  91 cavia's gecastreerd
  17 cavia's geboren
  28 cavia's overleden

In 2006

212 cavia's opgevangen
199 cavia's herplaatst
108 beren gecastreerd
    7 cavia's geboren
  21 cavia's overleden